محمدرضا خاتمی مبتلا به کرونا شد
۱۲ فروردين ۱۳۹۹ ۱۲:۱۷